Grovsopning av Hörbys gator

Grovsopning har påbörjats av gator och genomfarter i Hörby. Finstädning med sopmaskin kommer att påbörjas i början av april.
Vi ber dig som sopar dina trottoarer att sopa ut mot gatan.

Beroende på väderlek, så ber vi dig att ha överseende med eventuellt damm. Vi gör vårt bästa för att det inte ska damma.