Hagadal vann Guldtanden 2018

Guldtanden är ett pris som årligen delas ut av Oral Care till äldreboenden i de regioner där de är aktiva. Det är Oral Cars tandläkare, tandsköterskor och tandhygienister som nominerar äldreboenden som de anser uppfylla kriterierna. I år gick priset till Hagadal i Osbyholm, Hörby.

Ett pris som bidrar till munhälsa

Bristande munhygien och dålig kontakt med tandvården ökar riskerna för hjärt- och kärlsjukdomar, lunginflammation och kan leda till problem med allmänhälsan. Riskerna är störst bland äldre och sjuka som är i behov av daglig vård och omsorg. Många av dem får förlita sig på personalen för att klara av sin tandborstning och munhygien. Guldtanden bidrar till att sätta fokus på munhälsan och de insatser som är avgörande för att på bästa sätt bistå dem som inte längre själva klarar av sin munhygien.

Syfte

Syftet med priset är att på ett särskilt sätt uppmärksamma och uppmuntra positiva insatser inom äldreomsorgen.

Kriterier

  • Att personalen visar engagemang för sina vårdtagares munhälsa och tänder.
  • Att personalen visar en vilja att lära sig mer och förbättra munhälsan hos sina vårdtagare genom våra utbildningar och rekommendationer, samt genom sitt samarbete med vår tandvårdspersonal.
  • Ett väl fungerande samarbete hela vägen från bokning till avslutad tandvårdsbehandling.

Läs mer om Guldtanden