Hej företag – möt framtidens medarbetare!  

En stark samverkan mellan skola och näringsliv skapar nyfikenhet och förståelse för arbetsmarknaden. Prao väcker nyfikenhet och får unga att växa, ta ansvar och egna initiativ. Prao bidrar till framtidens kompetensförsörjning i såväl näringsliv som kommun genom att motivera till olika typer av karriärvägar.

Investera i framtiden

Praoeleven idag kan vara din medarbetare imorgon. Praoplatsen är en fantastisk möjlighet för företag att möta ungdomar och öka deras kunskap om arbetslivet. Ungdomar är framtidens anställda, företagare, kunder och politiska beslutsfattare. 

Vill du vara med och göra skillnad? Registrera ditt företag och erbjud praktikplatser 

I vår kommer årskurs 8 på Georgshillsskolan ha sin praoperiod under vecka 11 (denna period är redan ordnad) och Frostaskolan vecka 17.
Prao är numera en del av läroplanen och obligatorisk. 

Till hösten kommer årskurs 9 på Georgshillsskolan ha sin praoperiod under vecka 40 och Frostaskolan under vecka 42. 

Vid frågor kan du kontakta studie- och yrkesvägledarna.