Högriskområde för fågelinfluensa hävt

Den 25 april upphävdes beslutet om högriskområde för fågelinfluensa i Skåne. Det innebär att fjäderfä och andra fåglar i fångenskap nu får gå utomhus.

Nu gäller inte några särskilda restriktioner (förutom på en drabbad anläggning i Kävlinge). Risken för fågelinfluensa är dock inte helt över så djurhållare uppmanas att fortsatt vara noga med sin biosäkerhet och förhindra att tamfåglar kommer i kontakt med vilda fåglar och då särskilt vattenlevande fåglar. Det finns även smittskyddsbestämmelser som alltid gäller, se mer på Jordbruksverkets webbplats.

Skulle nya utbrott uppstå kan restriktioner komma att återinföras.