Höjd risk för fågelinfluensa i södra Sverige

Närbild på en brun hönas huvud.

I stora delar av södra Sverige är risken för fågelinfluensan nu extra hög. Fågelinfluensa är en virussjukdom som cirkulerar bland vilda fåglar och som kan sprida sig till tamfåglar. Det innebär att dina höns kan bli sjuka och dö om de kommer i kontakt med fågelbajs från vilda fåglar.

Jordbruksverket har beslutat om högriskområde och från och med den 27 november är stora delar av södra Sverige, inklusive hela Skåne, ett högriskområde. Alla djurägare ska hålla sina tamfåglar inhägnade och är skyldiga att göra allt för att förhindra att de smittas och sprider smittan vidare.

Reglerna gäller för alla som har fåglar

Högriskområde innebär att alla fjäderfän ska hållas inomhus. Om detta undantagsvis inte går att genomföra, eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande, kan ankor, gäss, och strutsfåglar hållas inhägnade utomhus, men foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under ett skydd ute.

Andra fåglar i fångenskap inklusive hobbyflockar ska hållas inhägnade. Hobbyflockar är alla fåglar som hålls i fångenskap där exempelvis ägg och kött enbart används i det egna hushållet eller andra fåglar exempelvis sällskapsfåglar som papegojor. Foder och dricksvatten ska ges inne eller under ett skydd utomhus. Det är förbud mot utställningar, uppvisningar eller tävlingar där fåglar sammanförs.

Skydda dina djur

Det är viktigt med en utökad övervakning av hälsoläget för att djurhållaren tidigt ska kunna upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa.
Läs mer om regler för högriskområden på Jordbruksverkets hemsida.