man glasögon grå tröja röd soffa

Hörby i frontlinjen med digitala strategier

Digital teknik är inte ett självändamål. Det menar Paul Davidsson, E-strateg på Socialförvaltningen i Hörby kommun och understryker att det är vad man använder den till och i vilka sammanhang den används som är det väsentliga.

– Digital strategi innebär för mig hur man på bästa sätt tar tillvara på vad den digitala tekniken erbjuder och medger,  säger Paul.

Han förklarar att han ser det som att strategier är bra att ha under en övergångsperiod men så småningom måste det övergå till att vara en naturlig del av utvecklingen för en effektivare och bättre omsorg.

Digitalisering

En modern och mer avancerad blodtrycksmätare är ett exempel på vad digitaliseringen har medfört. Dagens blodtrycksmätare innehåller flera digitala instrument. Själva mätfunktionen har länge varit digital, men dagens mätare har utvecklats till att också överföra informationen från mätningen via internet till vårdcentralen. Istället för att patienten transporterar sig till vårdcentralen så transporteras data om patienten till vårdcentralen.

– Det gör den långt mer effektiv som redskap i vård- och omsorgsarbetet. Och det är ju liksom det som är vitsen, att vårt arbete ska bli mer effektivt, säger Paul Davidsson.

Svårare än det behöver vara

Många gånger försvåras användningen av den digitala tekniken, genom att människor uppfattar den som krångligare än den är.

– Det svåra är inte att lära nytt, utan att glömma det gamla, säger Paul Davidsson och menar att det nya läggs som kosmetika över det gamla.

Det gör att den stora förändringen uteblir. När nytt kommer, måste organisationer också tänka nytt. Det handlar om att lära sig hantera den på rätt sätt och att nyttja fördelarna.

Vad gör Hörby till en föregångare?

I Hörby är målet att inte krångla till det, utan att istället använda tekniken för att förenkla vardagen och arbetet.  2018 infördes en e-hälsoplattform, som är ett slags bassystem, som personalen har tillgång till i mobiltelefonerna. Där finns bland annat planeringssystem och arbetslista, som används för att checka av vilka arbetsuppgifter och insatser som ska genomföras. Det innebär att personal vid till exempel skiftbyte vet vad som har utförts. Det ger också möjlighet till omplanering. Detta är både tidsbesparande och lättillgängligt för all personal.

Det är också positivt att allt finns där, så att till exempel anhöriga till en brukare kan få svar på sina frågor.

Vilka digitala verktyg har Hörby infört?

– Vi har digitala nycklar, läkemedelsskåp och larm. Under 2019 kommer vi att ha trygghetskamera, berättar Paul.
Trygghetskameran är som det låter på namnet, en trygghetsskapande åtgärd och fungerar som tillsyn på natten. Den är till för att brukaren ska känna sig trygg, att någon kan se att allt fungerar som det ska även på natten.

– Många av de som har trygghetskamera idag tycker att nattvilan blir så mycket bättre eftersom man inte väcks av personal som smyger in i sovrummet för att titta till dem, säger Paul.

Digitaliseringens fördelar

Att Paul Davidsson brinner för frågor om utveckling märks. Digitaliseringen ersätter inte mänsklig kontakt men frigör tid för personal och kan i förekommande fall var den allra bästa lösningen för den som har hemvård och inte vill ha främmande människor i sitt hem.

Vilka fördelar ser du?
Paul Davidsson menar att det finns mycket som talar för att digitaliseringen ger nya möjligheter. Bland annat är spårbarhet viktig inom vård och omsorg.

– Man vet att saker och ting blir gjorda av vem och när. Det påverkar i allra högsta grad kvalitetsarbetet och förmågan att mäta kvalitet, säger han.

En annan viktig faktor är möjligheten att minska miljöpåverkan. Istället för att åka bil fram och tillbaka bara för att kontrollera att någon har fått sina behov tillfredsställda, kan tekniken hjälpa till att kontrollera. Det betyder att istället för att köra bil fram och tillbaka flera gånger, kan det räcka med en körning.

Den kanske allra viktigaste delen är att digital teknik gör det möjligt att arbeta mer proaktivt.

– Som det ser ut idag, åker personal när någon redan har fallit och gjort sig illa. Med teknikens hjälp kan vi till exempel förhindra fallolyckor.

Hur går det till?

– Idag finns det möjlighet att sätta sensorer på en människa. Sensorerna läser av när ett rörelsemönster förändras och när rörelsemönster förändras kan det innebär att personen kan ramla och slå sig. Men redan vid minsta avvikelse, kan personal ta sig till brukaren och tillse att denne inte ramlar omkull.

– Samma sak gäller om till exempel en person har sensor i sitt kylskåp. Då kan vi se att personen ifråga har ätit eller druckit tillräckligt under dagen. Sensorn sätts på vattenflaska eller på mat. På det sättet kan vi alltså förhindra självsvält eller uttorkning.

Paul är noga med att detta bara är exempel men understryker vikten av att det är så vi ska tänka. Inte bara gör det att vi kan förutspå olyckor eller missförhållanden av annan art, Paul menar att det också minskar belastningen på personalen.

Paul Davidsson föreläser på en konferens om digitala strategier

Offentlig sektor har blivit en viktig faktor i utvecklingen av digitala lösningar. Eftersom Paul Davidsson både är kunnig och mycket engagerad i denna utveckling har han fått uppdraget att föreläsa inom området vid ett antal tillfällen.

I maj ska han åka till Stockholm och hålla föreläsning på Summit & Friends konferens som heter just Digitala strategier. Medverkande är också Anders Ygeman, som är Sveriges energi- och digitaliseringsminister.

Vad tänker du prata om där?

– Jag tänkte inte prata så mycket om strategier utan snarare om vad som krävs för att vi inte bara ska lägga det nya ovanpå det gamla. Att vi måste tänka om inom organisationer och bygga helt nytt istället.

Vad tror du om framtiden, kommer tekniken ersätta människor?

– Både ja och nej. Vi har hanterat teknik väldigt märkligt under lång tid. Tekniken har använts till komplicerade arbetsuppgifter medan människorna har fortsatt att göra det monotona arbetet. Det borde vara tvärtom. Ersätt de monotona jobben med teknik och låt människor göra de mer intressanta, komplicerade och utvecklande jobben.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.