Hörby kommun i media

Kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförande gör ett gemensamt uttalande med anledning av den senaste tidens rapportering.

Bakgrunden är att Hörby kommun figurerar i media med anledning av en tvådagarskonferens för chefer i början av september. Temat för konferensen var det förändringsarbete som det har tagits ett politiskt beslut om att genomföra. Fyra förvaltningar ska ersättas av en gemensam förvaltning.

Den första arbetsdagen avslutades med gemensam middag. Varje deltagare fick betala för sin egen dryck. Det har därefter cirkulerat olika rykten och spekulationer kring den fortsatta kvällens händelseutveckling.

Kommunstyrelsens ordförande Cecilia Bladh in Zito (SD) och 1:e vice ordförande Lars-Göran Ritmer (M) kommenterar händelsen:

”Vi har en nära dialog med kommundirektören som gett oss en lägesbild. Vi är överens om vikten av att lyfta chefsuppdragets betydelse i det kommande förändringsarbetet.

Även om varje medarbetare bär ett personligt ansvar för sitt agerande på sin fria tid, så spelar sammanhanget och det goda omdömet självklart roll.

Vi har fullt förtroende för att kommundirektören hanterar den uppkomna situationen på ett ansvarsfullt och konstruktivt sätt.”

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.