Gamla torg

Hörby klättrar kraftigt i näringslivsenkät

Sveriges kommuner får höjda betyg av företagen i Svenskt Näringslivs stora enkätundersökning om företagsklimatet.

De två svenska kommuner som har tagit störst kliv uppåt är Hörby och Norberg.

Ett rekordstort antal kommuner i Skåne får ett bättre sammanfattande omdöme på sitt företagsklimat i år och allra mest ökar betyget i Hörby kommun.

Hörby får 3,7 i omdöme. Senast kommunen nådde den nivån i undersökningen var 2012.

Under januari till mars har 36 000 företag i Sverige, varav 3 740 i Skåne, fått svara på Svenskt Näringslivs årliga enkät om de lokala villkoren och förutsättningarna för att driva företag.

– Ett av våra fokusområden för Hörby kommun är ett blomstrande näringsliv. Vi vill stötta företagens förutsättningar att växa och utvecklas, säger Cecilia Bladh in Zito.

Att företagsklimatet får större genomslag i kommunleden beror enligt Svenskt Näringsliv till stor del på att politiker har viljan att förbättra företagens förutsättningar. Företag och entreprenörer ger jobb och skatteintäkter men även affärer, kultur, nöjen och innovationer.

Svenskt Näringsliv företagarenkät publiceras årligen. Det är totalt 290 kommuner som betygsätts på en sexgradig skala.

Läs mer om undersökningen hos Svenskt Näringsliv: Skånes företagare ger bättre betyg till sina kommuner

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.