Hörby kommun bjuder in till föräldrautbildning

Barn hand håller vuxen hand

Hörby kommun bjuder in till ABC föräldrautbildning för er med barn i åldern 3–12 år.

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer som vuxna. Det är det som ABC (Alla Barn i Centrum) gruppträffar handlar om. Träffarna innehåller bl.a. hur föräldrar kan främja sitt barns självkänsla, hur man kan arbeta för att stärka relationerna i familjen och hur konflikter kan förebyggas.
Information och diskussion varvas med övningar och filmer. Under träffarna ges även möjlighet att diskutera föräldraskap med andra föräldrar.

ABC föräldrautbildning består av fyra gruppträffar samt en återträff. Eftersom träffarna bygger på varandra är det viktigt att ni deltar vid alla träffarna.

Träffarna leds av utbildade gruppledare. Deltagandet är kostnadsfritt och vi bjuder på fika.

Datum för träffarna:

Tisdagar 4/4, 18/4, 2/5, 16/5, samt en återträff 13/6 -2023.

Tid:

Klockan 17.00-19.00

Lokal:

Slagtoftavägen 11, andra våningen.

Vid intresseanmälan ska följande uppgifter anges för varje deltagare:

  • Namn
  • mobilnummer
  • mailadress
  • ev. allergi
  • ålder på barnet/barnen.

Vi kontaktar er inför kursstart med en bekräftelse och mer information.

Mer information och anmälan görs via e-post till Elin.nyman@horby.se

Välkomna!