Begäran om utredning

Hörby kommun har fått en begäran om utredning och åtgärder enligt 6 kap 6 a § Arbetsmiljölagen gällande kommunledningsförvaltningen. Anmälan gäller den organisatoriska och den sociala arbetsmiljön på kommunledningsförvaltningen. Bakom skrivelsen står tre fackförbund.

Inom kommunen pågår just nu ett stort organisatoriskt förändringsarbete som kan skapa oro och osäkerhet bland tjänstemän, vilket är normalt under omstruktureringsprojekt. Ett möte är redan inplanerat med hela kommunledningsförvaltningen under kommande vecka och inbjudan skickades ut i början av veckan.

Begäran om utredning tas på största allvar, arbetet har påbörjats och ska besvaras innan 2020-02-14.

Styrande politik har fullt förtroende för kommunledningen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.