Hörby kommun i 2023 års företagsklimatranking

Svenskt näringsliv presenterar varje år en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Årets ranking placerar Hörby kommun på plats 127 i rangordningen.

Enkätsvar och statistik avgjorde

Rankingen utgörs till två tredjedelar av en enkätundersökning bland företagen under första kvartalet 2023 och en tredjedel statistik från SCB och UC. Enkäten besvarades av 86 av 200 tillfrågade företag i kommunen (43%), vilket utgör underlag för 66% av hela kommunens resultat. Frågorna i undersökningen rör bland annat företagarnas attityder gällande brottslighet mot företag, förutsättningar för företagare samt kontakter med kommunen och politikerna.

I den nationella rankingen hamnar Hörby på plats 127. Bild hämtad från Företagsklimat.se

”Ett långsiktigt arbete”

Resultatet innebär en viss försämring jämfört med föregående år. Förutom den nationella ranking blir kommunerna dessutom uppdelade i grupper som jämför kommuner med liknande förutsättningar. Inom sin kommungrupp, grupp B4: Pendlingskommun nära större stad, befinner sig Hörby på plats 32 av totalt 63 kommuner.

Linus Owman, kommunens näringslivschef, håller med om bilden att Hörby har stött på utmaningar inom näringslivet under några år. Han understryker dock att näringslivsutveckling är ett långsiktigt arbete som, för att ha ett långsiktigt positivt genomslag, behöver involvera alla parter inom både näringslivet kommunen, oavsett om man arbetar inom skola, tillståndsgivning eller omsorg. Han jämför arbetet med näringslivsutveckling med ett maratonlopp och är övertygad om att Hörby har potential att förbättra sin ranking med tiden.

– Ett viktigt arbete är att nå ut till Hörbys företagare om vilka insatser kommunen gör i nuläget och fortsätta ha en öppen dialog mellan kommun och näringsliv. Vi kan alltid bli bättre på att nyttja de forum vi redan har, och vi har redan idéer på hur vi kan utvecklas ytterligare.

Företagarnas sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen är något lägre i Hörby än i Sverige som stort. Bilden är hämtad från Företagsklimat.se

Är du företagare i Hörby?

Välkommen på kommunens näringslivsfrukost; ett forum för dialog mellan företagare och kommunen. Nästa frukost går av stapeln 27 oktober, och då besöks vi av en representant från Svenskt näringsliv som kommer gå igenom resultatet mer i detalj, och svara på frågor. Läs mer och anmäl dig här.

Om du vill läsa mer

Är du intresserad av att läsa mer om mätningen hittar du all information på Svenskt näringslivs hemsida Företagsklimat.se