Hörby kommun ingår samverkan med Försvarsmakten

Två män skakar hand, sitter vid ett bord med två mappar framför sig.

Hörby kommun och Försvarsmakten Södra skånska regementet ska samverka för att formalisera och stärka sitt samarbete inom områden relaterade till krisberedskap och försvar. Detta undertecknades i en avsiktsförklaring under ett möte förra veckan mellan kommunstyrelseordförande Anders Hansson och Överste Lennart Widerström, chef på Södra skånska regementet.

Hörby kommun blir först

Avsiktsförklaring bygger på ett gemensamt intresse av att samverka vid olika nivåer av kriser och beredskapshöjningar i samhället. Hörby kommun, med sitt centrala geografiska läge i Skåne och en välutvecklad infrastruktur, har sedan tidigare stöttat Försvarsmakten genom att tillhandahålla bland annat fastigheter för militära övningar. Detta ska man således fortsätta göra framöver. Kommunstyrelseordförande Anders Hansson är stolt över att Hörby kommun blir första kommun i Sverige att ingå denna typ av samarbete:

– Att skriva på en avsiktsförklaring med Överste Lennart Widerström, chef på Södra skånska regementet, känns väldigt betryggande. Vi hoppas nu att fler kommuner följer efter och att vi ska kunna få se ännu större synergier i återbyggandet av Sveriges totalförsvar, där vi alla har ett ansvar, säger Anders Hansson.

Stöd och erfarenhetsutbyte

Avsiktsförklaringen öppnar upp för samverkan och stöd vid olyckor, brand eller annan samhällsomstörtande verksamhet. Utöver det kan Hörby kommun bland annat tillhandahålla yta för rastplatser och tält vid behov, samt kunna bistå med transportvägar, drivmedelshantering och vattentillförsel vid militära övningar. En stor vikt läggs även på erfarenhetsutbyte i olika instanser.

”Ibland måste man våga lite”

Genom denna avsiktsförklaring hoppas både Hörby kommun och Södra skånska regementet gemensamt kunna stärka samhällets förmåga att möta olika typer av kriser.

– Vid vårt möte kom vi att prata om att våga ta ett beslut, i detta fall om en avsiktsförklaring men också för att ta sig framåt i terrängen i det militära. Ibland måste man våga lite för att vinna mycket och det är lite så med denna avsiktsförklaring. Vi kan inte idag säga vad den kommer ge Hörby kommun, men vi hoppas att den på sikt skall få samarbetet att växa i hela Sverige, säger Anders Hansson.

Bildkälla: Södra skånska regementet