Hörby kommun JO-anmäler Lunds tingsrätt

Socialnämndens arbetsutskott har beslutat att JO-anmäla Lunds tingsrätt.

Anmälan görs eftersom man ser brister i handläggningen av ett specifikt ärende och menar att tingsrätten inte tagit hänsyn till familjerättens riskbedömning vid beslut om barns umgänge.

Under senare år har flera barn i Sverige utsatts för allvarliga våldsbrott, till och med mist livet, i samband med umgänge med förälder som utövar våld. Riskbedömningen har i detta fall tagits fram med syftet att minska risken för förekomst av våld mot barn.

Arbetsutskottet hoppas att eventuell kritik från JO ska leda till att man ser över hur beslutsfattare i landets domstolar omsätter lagstiftningen, vid familjerättsliga tvister, för att ta hänsyn till barnets bästa.