Hörby kommuns äldreboenden deltar i kulturprojekt

Projektet heter Framför apparaten och utgår från den kultur som spridits genom radio och tv då äldreboendenas kunder växte upp och bildade familj. Radiotjänst, som startade 1925, var länge den främsta källan till musik, underhållning, bildning och nyheter för de flesta. Genom radion fick man kontakt med yttervärlden, både när och fjärran. Man fick höra röster och musik som vidgade världsbilden.

Utvecklingen har skyndat vidare: fler kanaler, färg-tv, satellitsändningar…

– En viktig ambition i projektet är att engagera de boende, entusiasmera dem och uppmuntra till egna reflektioner och deltagande. Det är nu tolfte säsongen som vi erbjuder ett kulturprojekt för äldrevården. Vi har under åren funnit hur inspirerande och spännande det är att möta vår publik – människor på äldreboende. Det är en speciell publik, som kräver sitt alldeles särskilda tilltal, säger projektledare och skådespelare Harald Leander.

Lyckade möten med de boendena på äldreboende har sitt eget recept: förberedelserna tillsammans med personalen, och tilltalet är en extra viktiga ingredienser: Föremål, lukter och smaker, ljud och musik är huvudingredienser:

– Några av de fenomen som varit på tal under det första av de tre planerade besöken, kanske involveras publiken i något moment, kanske sjunger vi tillsammans som på Egon Kärrmans tid, eller så blir det Tiotusenkronorsfrågan, radiokalas med provsmakning, Det ska vi fira eller chips framför Bröderna Cartwright, säger Harald Leander.

– Att kunna erbjuda våra äldre den här fantastiska skådespelartruppen för en upplevelse utöver det vanliga är glädjande, säger socialchef Eva Klang Vänerklint.