Hörby kommuns budget 2019

Det blev Sverigedemokraternas förslag till budget som antogs av kommunfullmäktige den 26 november.

I budgeten fördelas pengar till kommunstyrelsens och nämndernas ekonomiska ramar under 2019 samt pengar för investeringar under 2019-2021. Extra pengar avsätts till olika områden, samtidigt som kommunstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att effektivisera sina verksamheter.

Resultatet ska uppgå till minst 2 procent

Det övergripande resultatmålet är viktigt för en god ekonomisk hushållning och innebär att årets resultat ska uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det motsvarar ett resultat på 18 miljoner kronor för 2019.

Extra pengar avsätts bland annat till:

Kommunstyrelsen

 • Arkivsamverkan och arkivarie
 • Utökat friskvårdsbidrag för kommunanställda
 • Säkerhet och trygghet
 • Närtrafiken i kommunen

Budgetreserv, 2,3 miljoner avsätts som kommunstyrelsen förfogar över.

Barn- och utbildningsnämnden

 • Särskilt stöd för elever
 • Ökat ledningsstöd med anledning av ökat antal elever och barn
 • Pedagogiska måltider

Socialnämnden

 • Kompetensutveckling för vårdpersonal
 • LSS, åtta platser

Tekniska nämnden

 • Säkerhet på lekplatser

Investeringar 2019-2022

 • Större investeringar som planeras under 2019-2022:
 • Särskilt boende för äldre ca 100 platser, totalt 150 miljoner
 • Större ombyggnad och renovering av Frostaskolan 16 miljoner
 • 15 miljoner investeras i förskoleklass, fritidshem samt matsal på Älvdalsskolan
 • Ny förskola 41 miljoner
 • Bibliotek 40 miljoner
 • Om- och nybyggnation av Lågehallarna 82 miljoner

Ekonomiavdelning

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.