Hörby kommuns medborgarlöften

Idag har kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande, Cecilia Bladh in Zito tillsammans med lokalpolisområdeschef Anna-Karin Boije undertecknat de nya medborgarlöften som gäller för Hörby kommun 2019.

Kommunpolis Malin Sjöblom och Lars-Göran Ritmer (M) 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen närvarade också vid undertecknandet.

Hörby kommuns medborgarlöften finns att läsa i sin helhet på polisen.se.