Prispokal

Hörby kommuns stipendium – årets nomineringar

Här är nomineringarna för Årets Idrottare 2019, Årets Ledare 2019 och Årets Kulturtalang 2020. Priserna kommer att delas ut i samband med nationaldagsfirandet, som i år kommer ske digitalt.
Pristagarna utses av kultur- och fritidsnämnden. Priset för årets idrottare och årets ledare är 10 000 kronor vardera, samt 5 000 kronor för årets kulturtalang.

Årets Idrottare 2019
Villkor
– Utmärkelsen tilldelas endast till idrottare som varit aktiv under det året som priset avser.
– Idrottaren behöver inte tillhöra en Hörbyförening men ska ha anknytning eller gjort betydande insatser som satt Hörby på kartan.
– Kultur och Fritidsnämnden beslutar om utmärkelsen.
– Förslag på mottagare av utmärkelsen görs av föreningar och privatpersoner till fritidskontoret.

Nominerade i kategorin Årets Idrottare 2019 är:

 • SOFIE JÖNSSON, Simning
 • TOM KRISTENSSON, Rally
 • FISNIK ALAJ, Fotboll

Årets Ledare 2019

Villkor
– Utmärkelsen utdelas endast till föreningsledare som varit aktiv under det året som priset avser.
– Föreningsledaren måste tillhöra en förening i Hörby.
– Kultur och fritidsnämnden beslutar om utmärkelsen.
– Förslag på mottagare av utmärkelsen görs av föreningar och privatpersoner till fritidskontoret.

Nominerade i kategorin Årets Ledare 2019 är:

 • Helena Linden, Hörby FF
 • Lars-Göran Larsson, Askeröds IF
 • Magnus Lindqvist, Södra Rörums BIK
 • Kristina Månsson, Hörby Blåsorkester
 • Mia Nilsson, SMK Hörby
 • Petra Nagy, Askeröds IF
 • Eva Bladh, Karin och Gunnar Christoffersson, Håkan Gustavsson,
  Frosta folkdanslags spelemän

ÅretsKulturtalang 2020

Villkor
– Förslaget ska gälla ett barn/ungdom eller grupp upp till 20 år som är boende eller knuten till Hörby kommun.
– Barnet/ungdomen eller gruppen ska vara verksam och nått viss framgång inom kreativa och skapande områden som exempelvis; slöjd och hantverk, dans, musik, litteratur, konst/bild/foto, teater, spel, webbverksamhet i form av exempelvis bloggar samt annat verksamhet med kulturell inriktning.
– Samma person eller grupp kan tilldelas priset högst två gånger.

Nominerade i kategorin Årets Kulturtalang 2020 är:

 • Simon Höglind, Kulturell Eldsjäl
 • Odin Wernersson, musiker

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.