Hörby museum stänger tills vidare

Arbetsmiljön på Hörby museum har brister kopplade till tillgängligheten och stänger därför.

– Naturligtvis är det beklagligt och tråkigt att behöva stänga temporärt som fysisk besöksplats, men tiden kan användas till att tillgängliggöra vårt kulturarv genom den viktiga digitaliseringsprocessen, säger Åsa Dahlberg, museichef.

Museet, som ligger i det gamla tingshuset, är inte tillgänglighetsanpassat. Den utvändiga rullstolsrampen lägger personalen ut själva när museet är öppet. Det är inte en bra arbetsmiljö för personalen, konstaterar kultur och fritidschef Marcus Kulle:

– Vi måste erbjuda en säker miljö både för personal och besökare, säger han.

Stängningen är tillfällig medan samhällsbyggnads förvaltning beslutat vilka åtgärder som är möjliga att göra.

Under tiden som museets är stängt arbetar personalen med att arbeta med inventering av föremål och digitalisering av kulturarvet.

– Genom att digitalisera Hörby museums föremålssamling gör vi kulturarvet mer tillgängligt för medborgarna. En facebooksida startas där intresserade kan följa arbetet och även vara delaktiga digitalt, säger museichef Åsa Dahlberg.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.