Hörby på rätt väg i trygghetsmätning

I Hörby kommun har flertalet delindex i Polisens trygghetsmätning minskat, vilket lett till att totalindexet gått ner från 2,66 till 2,59. Det är andra året i rad som totalindexet är lägre än året innan.

Likaså förbättras andelen som uppger sig inte varit utsatta för något som helst brott ökat till 82,5 procent, vilket är den högsta siffran på flera år. Hörby har dock fortfarande mycket höga indexvärden när det gäller otrygghet, framförallt i mätområdet Hörby Centrum.

Stor oro trots få brott
Det är positivt med lägre index och att medborgarna upplever att polisen och kommunen arbetar med problematiken. Det behövs dock en djupare analys om varför det är så att trots den låga andelen medborgare som uppger att de utsatts för brott, är det ändå så många som känner sig mycket otrygga i sitt närområde.

Värdet för utomhusstörningar har minskat, men ligger fortfarande högt. Det finns fortfarande oro för att folk bråkar i Hörby centrum men index har minskat från index 6 2018 till index 4 för 2019. Samma gäller för att kvinnor antastas – från index 5 2018 till 4 2019 och för ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen, från index 6 2018 till 5 2019.

Störst oro känner befolkningen över att bilisterna kör för fort, buskörning, inbrott i bostad, nedskräpning och skadegörelser.

Skadegörelsen drabbar central skola
Problemen med skadegörelse har ökat något, och problemet upplevs störst i Hörby centrum. En bidragande orsak kan ha varit sommarens skadegörelse, främst i centrum och på den centrala skolan, där flera fönster krossades.

Det fanns även en hel del klotter på fastigheter runt om i centrum. Att det totala indexet ändå minskat kan tyda på att kommunen och polisen arbetar med rätt fokus – Hörby centrum är prioriterat och polisen genomför aktiviteter som har sin grund i identifierade problem.

Övriga delar i kommunen har förbättrats mycket sedan 2017. Det begås få brott. Medborgarnas främsta orosmoment är nedskräpning, bilar som kör för fort och oro för inbrott.

Fakta: Polisens trygghetsmätning
Polisens trygghetsmätning genomförs årligen och ger en indikation kring hur problemutvecklingen ser ut över tid. Mätningen är ett viktigt underlag för hur polisen och kommunen ska prioritera sitt brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete.

Frågeställningarna i enkäten är utifrån fem huvudområden:

  • Ordningsstörningar
  • Utsatthet för brott
  • Allmän oro att utsättas för brott
  • Konkret känsla av otrygghet
  • Polisens agerande

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.