Hörby.se slutar använda Google Analytics

Hörby kommuns hemsida hörby.se har varit kopplat till Google Analytics, som är en tjänst för att samla statistik och analysera hur sidan används. Syftet är att kunna förbättra hemsidans innehåll utifrån vad besökarna söker för information.

Det har tyvärr visat sig att tjänsten inte ställts in för att anonymisera IP-adresser.

Eftersom Google har servrar i USA och IP-adresser kan klassas som sekundär personuppgift enligt GDPR (vilket innebär att det i kombination med andra uppgifter kan gå att identifiera besökare), så har kommunen valt att hantera ärendet som en personuppgiftsincident.

Dessa åtgärder vidtar Hörby kommun 

Vi vidtar nu följande åtgärder för att säkra så att personuppgiftslagstiftningen följs och IP-adresser inte samlas in eller hanteras utanför EU:

  • Hörby kommun upphör helt med användandet av Google Analytics på hörby.se. Koden har avlägsnats på hemsidan (2 mars).
  • Kommunen ser över huruvida Google Analytics används i andra sammanhang.
  • Information publiceras på hemsidan Hörby.se om att Google Analytics använts och hur incidenten hanterats (texten du nu läser).
  • Alternativt statistikverktyg som tillgodoser kraven som ställs i GDPR kommer att införas
  • Ytterligare åtgärder kan komma att vidtas om nödvändigt. Det görs i samråd med kommunens dataskyddsombud.
  • Dataskyddsombud har informerats om händelsen samt vidtagna åtgärder.

Kommunen har också i linje med dataskyddsförordningen registrerat och dokumenterat händelsen samt ovan vidtagna åtgärder.

På wikipedia kan du läsa mer om vad IP-adresser är: IP-adress – Wikipedia

Du kan läsa mer om Dataskyddsförordningen (GDPR) på Integritesskyhddsnämndens hemsida. Dataskyddsförordningen GDPR – Integritetsskyddsmyndigheten (imy.se)

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.