Hörbys skolor: Samarbete för hatfritt nät

Nätkränkningar är någon som alla ungdomar kommer i kontakt med på något sätt. Den som blir utsatt för nätkränkningar upplever ofta att allt runtomkring påverkas; skolan, kompisar, fritid, måendet. Listan kan göras lång och konsekvenserna kan bli stora för den drabbade.

– Därför måste vi lyfta detta ämne. Vi måste prata om det, förstå lagen kring det och hur den drabbade kan känna, säger elevhälsans Camilla Delbanco och Malin Frank.

Alla elever på Frostaskolan och Georgshillsskolan får en föreläsning i ämnet: filmen #hashtag visas, det blir diskussion om både juridiska- och etiska aspekter tillsammans med personal från Aktivitetshuset, polis och socialtjänst. Pedagoger och vårdnadshavare bjuds in till en föreläsning i anslutning till arbete.

Föreläser gör Cecilia Sahlström, kommunikatör och verksamhetsutvecklare på socialförvaltningen, har en lång erfarenhet inom polisyrket och även stor kunskap om ämnet nätkränkningar. Cecilia har tidigare föreläst för elever om det här ämnet och håller i samtliga föreläsningar.

Syftet med dagen är bland annat att informera om de lagar som gäller om man utsätter någon för nätkränkningar samt dess konsekvenser det kan få, ge föräldrar verktyg och information om hur de på bästa sätt kan ta del av sina barns liv i sociala medier, att få en samsyn i ämnet och ge en lägesbild om vilket språk som användas i sociala medier idag.

– Målet är att alla våra elever i Hörby ska känna sig trygga på internet, veta vart man vänder sig för att få hjälp och att föräldrarna vet hur deras barn och ungdomar använder social medier, säger fältsekreterare Annika Svensson.

Dagen är en satsning som sker mellan Kultur-, fritids- och utbildningsförvaltningen, socialtjänsten, Lions och ungdomsstyrelsen. Utbildningen hålls under vecka 51.

Bilden är från filmen #hashtag som visas för eleverna.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.