I Hörby upplever företagen ett förbättrat företagsklimat!

Hörby utvecklas i rätt riktning och vi är en av de kommuner som ökar rejält i det sammanfattande omdömet i Svenskt Näringsliv enkätresultat för 2019. 30 627 företagare i Sverige har tyckt till om företagsklimatet i sin kommun.

Går det bra för våra företagare så går det bra för Hörby så enkelt är det!

Ett bra företagsklimat är viktigt då det gör kommunen attraktiv att verka och bo i, skatteunderlaget ökar vilket ger bättre förutsättningar att upprätthålla god kommersiell service.

– Vi har arbetat långsiktigt under ett flertalet år och satt kursen, det visar sig nu genom att vi är på väg uppåt i betygsskalan, säger en glad Annika Nilsson Tf näringslivschef. Det gäller att prioritera rätt saker och ständigt arbeta för förbättringar. Jag är oerhört stolt över mina grymma kollegor där vi tillsammans arbetar för att skapa de bästa förutsättningarna och bästa servicen för våra företagare, kommuninvånare och besökare!

Hörbys mål är att det ska vara enkelt att starta, driva och utveckla företag i Hörby kommun. Det är framtaget i samverkan med vårt lokala näringsliv.

Våra mål är konkreta, mätbara, realistiska och brett förankrade i kommunen

Mätning Vårt mål Idag
Svenskt Näringsliv rankingbetyg 4,0 3,51
Insikt SKL, NKI - nöjd kund index 70 77
Egen enkät, vykort 75 % nöjda efter kontakt med bygg och miljö 94% nöjda svar på miljö 2018, 86% nöjda svar på bygg 2018!