Idrotts- och fritidslokaler öppnar för ungdom igen

Kommunens lokaler öppnar igen för idrotts- och fritidsaktiviteter för barn och unga födda 2002 och senare. För gruppen födda 2001 och tidigare är det fortsatt stängt för att träna inomhus i kommunens lokaler.

Fortsätt följa råd och riktlinjer

Kultur-, Fritids & Utbildningsförvaltningen vill poängtera vikten av att Folkhälsomyndigheten och Regions Skånes övriga råd och riktlinjer fortsatt gäller: håll avstånd, ha god handhygien och stanna hemma vid symtom. Utöver detta finns det även numer regler på hur många som får vara i de olika utrymmena samtidigt.

Skyltar har satts upp i kommunens lokaler och det är viktigt att detta efterföljs.

Fortsatt gäller rekommendationen att byta om hemma och inte använda omklädningsrummen i kommunens lokaler.

Beslutet gäller tills den 21/2 men kan förlängas innan dess.

Bakgrunden till öppnandet är att regering och Folkhälsomyndigheten den 4 februari rekommenderade att ungdomar 2002 eller senare bör erbjudas idrotts- och fritidsaktiviteter inomhus på samma sätt som barn yngre än 16 år. Smittskydd Skåne har med anledning av det uppdaterat sina råd.

Förutsättningen är att åtgärder vidtas för att minska risken för smittspridning. Deltagande i matcher och tävlingar där man träffar personer från andra lag avråds fortfarande ifrån.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.