Inbjudan: Dialog med föräldrar till motorburna ungdomar

Hörby kommun tillsammans med räddningstjänsten/polisen bjuder in föräldrar till motorburna ungdomar i Hörby kommun för dialog.

Datum: 30 maj klockan 18:00
Var: Hörbysalen, Ringsjövägen 4 (kommunhuset)

Ämne som även kommer diskuteras under kvällen:

  • Inför föreslagen ny lagstiftning
  • Lägesbild, hur ser det ut på byn kvällstid

Vi ser gärna en anmälan då vi kommer bjuda på lättare fika.
Anmälan göras till: fredrik.billsten@horby.se senast 23 maj

Ambitionen är att till en långvarig dialog med ungdomar med motorintresse i Hörby och deras föräldrar för att hitta lösningar på den nedskräpning, oro från andra medborgare och vårdslöshet i trafiken som just nu råder i byn och är kopplat till motorburna ungdomar. Första dialogen sker med föräldrar för att sedan få till en likande träff med ungdomarna där vi får deras syn på saken.

Välkomna!