Inbjudan till Huskurage – en föreläsning om att förebygga och förhindra våld i nära relation

Huskurage är den enda primärpreventiva metoden med direkt effekt för våld i nära relation. Det är en policy som uppmanar grannar att visa omtanke och omsorg vid oro för att någon i ens närhet utsätts för våld.

20 dödas varje år

I Sverige dödas årligen 20 personer av sin nuvarande eller tidigare partner. Majoriteten av dessa personer är kvinnor som dödats av en nuvarande eller tidigare partner. Både kvinnor och män kan vara utövare av våld i nära relation, men män står huvudsakligen för det grövsta och dödliga våldet.

200 000 barn lever i hem med våld

Vidare beräknas det att cirka 200 000 barn i Sverige lever i hem med våld. Det är vart tionde barn som lever i en miljö där de tvingas uppleva våld mot en förälder. Eftersom våldet sker i hemmen bakom stängda dörrar så krävs det något annat än de verktyg samhället har idag för att motverka våld i nära relation. Huskurage är ett sådant verktyg.

Kunskap och inspiration

För att öka kunskapen om våld i nära relation och samtidigt inspirera andra till att arbeta för att motverka samt förebygga denna typ av våld, bjuder Hörby kommun in till en introduktionsföreläsning om konceptet Huskurage.
Syftet med Huskurage är att förebygga och förhindra våld i nära relation genom att ge grannar verktyg att agera.

Nina Rung och Peter Svensson

Det är grundarna Nina Rung och Peter Svensson som kommer att föreläsa om koncept bakom Huskurage och ge inspiration till hur Hörby kommun tillsammans med hyresvärdar och hyresföreningar tillsammans kan arbeta för att implementera det.
Den här inbjudan vänder sig till i första hand till hyresvärdar och hyresföreningar som är verksamma i Hörby kommun. Allmänheten bjuds även in att delta.

Läs mer om Huskurage här 

Tid: 5 november 2018, kl 13.00-16.00

Plats: Hörbysalen, kommunhuset, Ringsjövägen 4

Anmälan görs senast den 2 november via e-post till:

Tania Karanja, familjefridssamordnare

E-post: tania.karanja@horby.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.