Informationsmöte om förändring i överförmyndarverksamheten

Ställföreträdare med uppdrag i Hörby kommun bjuds in till informationsmöte om förändringen i överförmyndarverksamheten som gäller från och med den 1 januari 2024.

Informationsmötet äger rum måndagen den 2 oktober 2023 klockan 18.00 i Hörbysalen.

Förändringen innebär att Hörby kommun kommer att samarbeta med Kristianstad kommun om handläggningen av ärenden inom överförmynderiet.

Anmäl dig till informationsmötet senast den 11 september 2023 till kanslienheten@horby.se

Inbjudan