Med anledning av vargangreppen

Hörby kommunlogga mot en röd bakgrund.

Länsstyrelsen har beslutat om att inleda skyddsjakt på en varg i reviret Linderödsåsen, om det sker ett nytt angrepp på tamdjur. Länsstyrelsen har utsett jaktledare och vice jaktledare.

Länsstyrelsen har utsett en jaktledare och en vice jaktledare. Skyddsjakten påbörjas omedelbart om ett nytt angrepp på tamdjur sker i reviret.

Sedan 2021 finns det en vargstam på Linderödsåsen som består av minst åtta vargar. Den har hittills utgjort det enda reviret av varg i Skåne. Under 2022 har man dock sett tecken på ytterligare vargrevir i mellersta Skåne, det är inte bekräftat men det skulle innebära en ökning av varg över hela Skåne.

Länsstyrelsen uppmanar allmänheten att rapportera observationer av varg. Du gör det enkelt via Skandobs webbplats eller via deras app som man enkelt har tillgång till i mobilen. Du kan också rapportera observationer eller skicka in tips till rovdjur.skane@lansstyrelsen.se.
Vargar kan vandra mycket långa distanser. Det är därför bra om allmänheten rapporterar observationer så snabbt som möjligt.

Skyddsjakt inleds vid nytt angrepp

Det är Länsstyrelsen som har ansvaret för både förvaltningen och kontrollen av rovdjur, inklusive varg. Vargen är en skyddad art enligt EU-ramverk så det måste finnas tydliga belägg för att utföra skyddsjakt. Nyligen beslutade Länsstyrelsen att skyddsjakt kommer att inledas på en varg i reviret Linderödsåsen, om ett nytt angrepp sker. Det innebär att skyddsjakt med spårhund startar direkt vid ett nytt angrepp.

Hörby har ingen kommunjägare

Det är Länsstyrelsen som har ansvar för skyddsjakt. Hörby kommun har ingen kommunjägare eftersom behovet av jägare inte är tillräckligt stort. Kommunen håller på att utreda hur man kan arbeta med jakt i framtiden men under tiden kan man vända sig till ett lokalt jaktlag för hjälp. Problem med skadedjur eller annat behov av jakt som förekommer på kommunal mark ska anmälas till kommunen. Vid kollision med vilt ska man kontakta 112 i första hand.

Mer information finns på Länsstyrelsens hemsida.