Installation av nya busshållplatser

I slutet av juli påbörjas arbetet med att installera Skånetrafikens nydesignade väderskydd. Det är sista steget i centrumombyggnadsprojektet.

Arbetet innebär att busshållplatserna på Ringsjövägen och Gamla torg kommer att få stora rymliga glaskurer – 12 meter långa – med digitala skyltar för tidtabeller och ny belysning.

På Gamla torg installeras också en ny klockstapel och luftpump för cyklister.

Kör varsamt under arbetet

Installationsarbetet påbörjas 22 juli och pågår fram till mitten av augusti. Det beräknas vara avslutat lagom till Skånetrafikens övergång till hösttabellen den 18 augusti.

Både Ringsjövägen och Gamla torg kommer att hållas öppna under arbetets gång. Tänk på att anpassa farten och vara uppmärksam när du kör förbi, så att det blir en säker miljö för de som befinner sig i området.

Om centrumombyggnaden

Centrumombyggnaden genomfördes under 2018 för att skapa en tryggare och mer tillgänglig miljö att färdas i Hörby tätort med kollektivtrafik, cykel eller till fots. Avslutande arbete har genomförts under våren i samband med slutinspektion. Projektet är samfinansierat av Trafikverket och Hörby kommun, med Skånetrafiken som medverkande partner.