Invigda skolor en framtidsinvestering

Nu har de officiella invigningarna av Sagolandet förskola, De la Gardie förskola och Östraby skola hållits. Skolpersonal och rektorer bjöd in och visade upp sina verksamheter för delar av kommunens politiker och tjänstemän.

Invigningen för de tre skolorna blev en fin symbolik för hur Hörby kommun satsar på både en levande landsbygd och en stark centralort.
Östraby skola har blivit en F-6 skola och ytterligare en byggnad har uppförts för att möta behovet av ett ökat antal elever.
– Östraby skola erbjuder nu en pedagogiskt genomtänkt miljö med ändamålsenliga lokaler och en varierad utomhusmiljö, säger Caroline Åkesson-Larsson, skolchef och sektorschef Bildning.

De la Gardie har renodlats till en förskola. Lokalerna har genomgått en uppfräschning och tidigare klassrum och fritidsverksamhet har byggts om för att tillgodose förskolans och barnens behov. Förskolan har ett tydligt fokus på miljö och hållbarhet vilket skapar en röd tråd i lekmiljöerna både inomhus och utomhus.
Sagolandets paviljongförskola med fokus på språkutveckling öppnade redan i januari 2021. Med sina åtta avdelningar med plats för 136 barn är det Hörbys största förskola.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.