Invigning av Erik Myrgrens promenad

Montagebild med karta över promenadstråket och en bild på Erik Myrgren, men som håller i en luta och spelar.

Nu har promenadstråket längst med Hörbyån fått ett namn! Välkomna till invigning av Erik Myrgrens promenad 16 mars.

Minnesskylt och rabatt

Det är promenadstråket längs med Hörbyån som nu fått sitt namn från den tidigare kyrkoherden i Hörby. Promenadstråket går utmed Hörbyån, från Nygatan och fram till Ringsjöparken. Promenaden passerar kyrkan, församlingshemmet, pastorsexpedition och parkeringsområdet vid PREEM-macken. Vid rabattanläggningen i Ringsjöparkens början kommer en minnesskylt att placeras.

Kyrkoherde och humanitär hjälte

Erik Myrgren var verksam som kyrkoherde i Hörby under senare delen av sitt liv och ligger begravd på Hörby kyrkogård. För omvärlden är han känd som en humanitär hjälte som under andra världskriget genomförde hemliga operationer i Berlin för att rädda judar och andra förföljda undan den nazistiska regimen. 1987 fick han utmärkelsen ”Rättfärdig bland folken” av staten Israel och hans engagemang för mänskliga rättigheter har lämnat ett stort avtryck. Samtidigt var han en omtyckt kyrkoherde, granne och medmänniska för invånarna i Hörby med sin färgstarka personlighet och passion för musik, konst och odling. Erik Myrgrens promenad blir nu både en lokal samlingspunkt och en historisk läroplats.

Man med hund. Inomhus, svartvit bild.
Fotograf: Gert Nilsson, slutet på 1960-talet.

Från hemliga räddningsoperationer till odling och musik

Erik Myrgren föddes 1914 i Njutånger, Hälsingland. Prästskapet ledde honom söderut och han jobbade både en tid som sjömanspräst i Stettin, dåvarande Tyskland, och som kyrkoherde för Svenska Victoriaförsamlingen i Berlin. Det var i Berlin, dit han for 1944, som han inte bara fick ta över ämbetet när den förre kyrkoherden Erik Perwe hastigt avled, utan även fick ta över Perwes hemliga operationer för att rädda judar och förföljda människor undan den nazistiska regimen. Detta gjorde Myrgren fram till andra världskrigets slut, då han återvände till Sverige.

1964 flyttade han till Hörby tillsammans med sin familj och tjänstgjorde här som kyrkoherde i Hörby församling fram till sin pension. Hans efterträdare, Johan Svanbom, kom till Hörby 1972 för en komministertjänst, och fick därmed stifta bekantskap med Erik Myrgren både kollegialt och vänskapligt.

– Jag hade honom som chef i sex år och det var en fin tid. Han bemötte mig väldigt jämlikt och kollegialt trots ålders-och tjänsteskillnaden. Han berättade under den tiden mycket för mig om sitt liv och sina tankar, och mycket om upplevelserna i Berlin under krigets slutskede, berättar Johan Svanbom som även ska hålla tal under invigningen.

Efter Myrgrens pension slog sig familjen ner i centrala Hörby. Där fick han utlopp för sitt odlingsintresse och blev känd bland grannarna för sin välskötta trädgård. Han var även en begåvad musik- och konstutövare och satte sina spår i Hörbys hjärta. Han fortsatte delta aktivt i församlingslivet livet ut.

– Det var uppskattat att höra honom spela och sjunga och de affischer han målade och satte upp på kyrkans anslagstavla inför flertalet söndagar var det många som tittade beundrande på, fortsätter Johan Svanbom. Jag tror att många uppskattade det naturliga och spontana hos honom. Han kunde nog ibland te sig – och vara – lite barsk i yngres ögon måhända. Men när de kom närmre så upptäckte de nog något annat också. Även som boende i Hörby fram till sin död vid 82 års ålder mötte han människor på ett naturligt sätt. Märkvärdigheter och förställningar var honom fjärran.

En herre sträcker på sig och delar ut något i handen till ungdomar på cykel. Utomhus, svartvit bild.
Fotograf: Gert Nilsson, slutet på 1960-talet. Erik Myrgren till vänster.

”Burit sitt budskap längst”

Det var i april 2020 som det beslutades politiskt att ett minnesmärke skulle uppföras till Erik Myrgrens minne. Då var det främst tal om att en ny gata skulle namnges efter Erik Myrgren, men 2023 beslutade namnberedningsgruppen att istället ge namn till det redan existerande, men dittills namnlösa, promenadstråket längs Hörbyån. Promenadens nya namn blev ett formellt beslut i kommunstyrelsen i mars 2023. Att just Erik Myrgren skulle få ett minnesmärke i Hörby tycker Stefan Borg, vice ordförande i omtankenämnden och ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott, var självklart:

– Jag känner mig stolt över att bo i en kommun där Erik Myrgren satt sitt avtryck efter den hjälteinsats han gjorde under kriget med att rädda judar och andra förföljda undan den nazistiska regimen.

Åsa Dahlberg, museiintendent på Hörby museum och ledamot i namnberedningsgruppen är av samma åsikt:

– Hörby har flera kända profiler, men Erik Myrgrens gärningar ligger på ett helt annat plan. Det är nog han som har burit sitt budskap längst ut i världen.

Sex kostymklädda män står upp och en sitter ner, samlade runt notställ och sjunger. Svartvit bild
Källa: Gert Nilsson. Bilden är taget från slutet på 1960-talet. Erik Myrgren står längst till höger.

Invigningen

En offentlig invigning av Erik Myrgrens promenad kommer äga rum 16 mars från klockan 12.00, med tal från både Stefan Borg och Johan Svanbom, efterträdande kyrkoherde och vän till Erik Myrgren.

Veteranskylt invigs samtidigt

Under invigningen kommer även ett nyuppsatt veteranmonument i form av en skylt uppmärksammas. Skylten kommer resas i rabatten vid promenadstråkets början på Nygatan och hedrar de svenska trupperna som deltagit i fredsbevarande insatser för FN.

Karta över Hörby tätort som markerar början och slutet på promenadstråket.
Karta över Hörby tätort med promenadstråket markerad.

Läs mer

Läs mer om Erik Myrgren på Hörby museums webbplats: https://www.horby.se/uppleva-och-gora/kultur/horby-museum/mer-att-lasa/

Samtliga fotografier på Erik Myrgren i artikeln är tagna av Gert Nilsson.