Julbelysningen sätts upp

Pyntad julgran på Gamla torg framför stora hotellet.

Julbelysningen i Hörby kommun kommer att sättas upp i år. Det gäller även julgranarna runt omkring i byarna. Julbelysningen står endast för en liten del av kommunens energiförbrukning men betyder mycket för medborgarna, handeln och näringsverksamheter.

Frågan om julbelysningen ska sättas upp eller inte har diskuterats en hel del i år med anledning av den ansträngda energisituationen. Hörby kommun har beslutat att sätta upp belysningen eftersom den är viktig för såväl trygghet som trivsel. Däremot kommer Hörby att spara in på julbelysningen i kommunens egna lokaler.

Belysningen bidrar till gemenskap och glädje inför julen, kanske behöver vi det lite extra i år. Värdet av att ha julbelysningen uppe är större än den energi vi sparar av att inte sätta upp den, säger Irene Nyqvist, kommundirektör.

Tänds till julskyltningen

Julbelysningen tänds till julskyltningen den 27 november. Enligt enhetschefen på gata/park köps ingen ny belysning in, den belysning som gått sönder ersätts inte. Bland annat är portalen som brukar sättas upp över Ringsjövägen på väg in i Hörby trasig och kommer alltså inte att ersättas.

Granar med ljusslingor kommer i vanlig ordning att sättas upp i byarna och områdena runt tätorten (Önneköp, Askeröd, Killhult, Osbyholm, Ludvigsborg, Södra Rörum och Satserup).

Energibesparande insatser

Det sker flera olika insatser i kommunen för att spara energi, både ur ett kostnadsperspektiv och ett elanvändningsperspektiv för att minska risken för elbrist och bortkoppling. Kommunens alla verksamheter ser över sina rutiner och arbetssätt för att minska elanvändningen. Det kan handla om allt ifrån att stänga av datorer och elektrisk utrustning, fylla disk- och tvättmaskiner innan de sätts i gång till att inte ha fönster och dörrar öppna i onödan. Kommunen har sedan tidigare gjort ett stort arbete med att byta ut alla lampor till lågenergilampor.

Hörby kommuns arbete med att spara energi fortsätter.