Kameror ska förebygga brott i Hörby centrum

Inom kort sätts två kameror upp längs Storgatan i Hörby centrum. Syftet är att förebygga och reducera brott.

– Kamerorna är ett komplement till det brottsbekämpande och trygghetsskapande arbete som redan sker i Hörby, säger lokalpolisområdeschef Anna-Karin Boije.

I första skedet gäller tillståndet för kamerorna i tre månader, vilket är den tidsperiod Polisen kan besluta om. Därefter krävs tillstånd från Datainspektionen.

– Kamerorna är ett resultat bland annat av det trygghetsarbete och dialoger vi har med Polisen, medborgare och företagare i Hörby. Önskemål finns om att prova kameror för att förebygga brott i centrum. Efter de inledande tre månaderna, ska vi tillsammans med Polisen, kommunen och övriga, utvärdera resultatet, säger räddningschef Joakim Ilmrud.

Kameror som komplement

Kamerorna skapar bättre förutsättningar att kunna lösa brott då utredning och bevisning underlättas när det finns bildmaterial av god kvalitet.

– Kamerorna kan också vara en hjälp för att stärka rättsläget, då vi upplever att en del som bor, arbetar eller vistas i området inte vågar ingripa eller i efterhand vittna om vad de sett eller upplevt, säger kommunpolis Malin Sjöblom.

Trygghetsvandringar har genomförts då just området nära Gamla torg har identifierats som en plats där den brottslighet som sker i centrum ofta utgår ifrån.

– Flera allvarliga händelser i Hörby centrum de senaste två åren gör att vi tycker det är motiverat med kameror som ett komplement. Senaste trygghetsmätningen visar att Hörby centrum av många upplevs som en otrygg plats, framför allt sent på kvällen, säger Malin Sjöblom.

Polisens kommer även i fortsättningen att ha stort engagemang i Hörby.

– Vi har ökat vår närvaro i Hörby och genomfört ett antal riktade insatser mot bland annat narkotika. Det arbetet kommer fortsätta, säger Malin Sjöblom.

Fortsätt anmäla brott!

Trygghetsskapande åtgärder har genomförts i samarbete mellan polis, räddningstjänst, kommunen och andra engagerade. Kommunen och fastighetsägare har sett över utomhusmiljön bland annat när det gäller belysning på platser som upplevs som otrygga. Kommunens fältarbetare rör sig bland ungdomar som samlas i byn

Lagen värnar om den personliga integriteten. Inspelningarna hanteras av polisens behöriga personal. Kamerorna spelar in bild, men inte ljud.

– Det är endast Polismyndigheten som har tillgång till det inspelade materialet. Vi kontrollerar inte övervakningsbilderna ständigt utan som regel först när vi får reda på att ett misstänkt brott pågår eller har skett. Det är därför viktigt att fortsätta anmäla brott till polisen. Inte bara för att i efterhand kunna ta reda på vad som hänt utan för att kunna avbryta ett pågående brott, säger Malin Sjöblom.

  • Ring alltid 112 vid ett pågående brott. Övriga anmälningar ska ske via 11414.