Foto: En kvinna tänder en cigarett

KF beslutat om rökfri arbetstid

Hörby kommuns medarbetare ska inte röka på arbetstid och allra helst bli rökfria. Det har kommunfullmäktige beslutat.

– Forskning har visat att tobaksrökare i genomsnitt har 2,5 fler sjukdagar per år än de som inte röker. Det är klart att vi vill att våra medarbetare ska vara friska, och inte utsätta kollegor eller medborgare för passiv rökning, säger HR-chef Annika Jonasson.

Beslutet, som är taget av politikerna i Kommunfullmäktige, innebär att tobaksrökning inte är tillåtet under arbetstid, pauser eller måltidsuppehåll. Under raster som enligt Arbetstidslagen (SFS 1982:673) inte räknas till arbetstid, t.ex. lunchrast, är tobaksrökning tillåtet. E-cigaretter är inte heller tillåtna under arbetstid och för bruk av dessa gäller samma regler som för traditionella cigaretter.

– Om medarbetaren måste röka under lunchrasten måste denna lämna kommunens lokaler, skolgård eller motsvarande område, samma gäller så klart kommunens bilar. Använder medarbetaren särskilda arbetskläder som tillhandahålls av kommunen ska medarbetaren också byta om.

Beslutet i fullmäktige är taget i enighet med Tobakslagen och Arbetstidslagen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.