Atos

Klartecken för stor fastighetsförsäljning

Kommunfullmäktige i Hörby kommun har den 7 september beslutat att låta HIFAB, Hörby kommuns Industrifastighets AB, sälja fastighet och mark till Atos Medical AB för 76 miljoner kronor.

Det frigjorda kapitalet innebär minskad belåning i HIFAB och kommer att användas för att finansiera kommunens framtida investeringar i välfärdsfastigheter, såsom till exempel äldreboenden och skolor.

Försäljningen innebär att den övergripande kommunkoncernens ekonomi förbättras samtidigt som riskerna minimeras.

– Det här är en historiskt viktig affär för Hörby kommun. Det är ett av de största företagen i kommunen som nu väljer att satsa långsiktigt på sin etablering i Hörby. Det ger trygghet för medarbetare och underleverantörer, säger Cecilia Bladh In Zito, kommunstyrelsens ordförande (SD) och Lars-Göran Ritmer, 1:e vice ordförande (M).

– Det finns ett stort signalvärde i att ett globalt bolag som Atos väljer att satsa på Hörby kommun. Vi hoppas att det banar väg för fler företag att investera. I Hörby finns goda möjligheter att driva företag.

Köpet omfattar markområde, del av fastigheterna Hörby Slagtofta 1:6, Stjärneborg 2 och del av Hörby 45:1. Det rör sig om en yta på totalt 31 000 kvadratmeter.

Beslutet innebär att försäljning och tillträde sker den 1 oktober 2021.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.