Bil och flygplan jorden runt.

Kommunens användning av fossila bränslen minskar

Mellan 2019 och 2018 fortsatte kommunens fossilanvändning att minska. Förbättringen kan till stor del förklaras med att resandet med flyg har minskat och att fler resor görs med kollektivtrafik.

Under 2019 gjorde Hörby kommun en inventering av organisationens bränsleanvändning inom områdena el, uppvärmning, drivmedel och tjänsteresor. Det har skett en tydlig minskning.

Hörby kommun använder uteslutande fossilbränslefri el och av uppvärmningen är  95% fossilbränslefri.

Användningen av fossila drivmedel har minskat med 3% mellan 2018 och 2019 och består nu av 38% fossilbränslefri energi.

Inom kategorin tjänsteresor så är förbättringen 9%, från 45% 2018 till 54% 2019.

Arbetet fortsätter

Men ännu har vi inte uppnått 100% inom alla områden. Under 2020 fortsätter vi att jobba med att minska energianvändningen i kommunens fastigheter samt att välja effektiva färdslag när vi behöver resa i tjänsten.

Läs mer om arbetet i Hörby och andra skånska kommuner på Länsstyrelsens hemsida

Fakta / Fossilbränslefria uppstartskommuner

Hörby kommun är sedan 2018 med i projektet Fossilbränslefria uppstartskommuner. Projektet samlar skånska kommuner som är i startskedet att kartlägga sin användning av fossila bränslen. Målet är att fasa ut de sista procenten av fossila bränslen.

Hörby deltar tillsammans med Osby, Svalöv och Åstorps kommun.

Mer information om projektet fossilbränslefria uppstartskommuner hittar du hos Energikontoret Skåne och Länsstyrelsen i Skåne.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.