Kommunens ekonomi stärktes

Hörby kommuns ekonomi har stärkts under 2020.

Resultatet är en kombination av att staten har kompenserat Sveriges kommuner ekonomiskt samtidigt som Hörby kommun har lyckats hålla kostnadsutvecklingen nere.

Löpande utgifter är i balans och det preliminära underliggande resultatet visar ett överskott på uppemot 30 miljoner kronor.

Kommunens kostnader var oförändrade jämfört med föregående år. Totalt var kommunens kostnader 907 miljoner kronor.

Övervärdering påverkar

Det slutliga resultatet påverkas däremot av en nedskrivning på kommunala fastigheter. Värdet på byggnader som har bedömts vara övervärderade har justerats i bokföringen under 2020.

– Det påverkar inte kommunens löpande utgifter eller intäkter, säger Olof Olsson, som är ekonomichef.

– En sund ekonomi är en förutsättning för god service. All personal ska ha en stor eloge för att tillsammans ha hjälpts åt att få balans mellan utgifter och intäkter.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.