Kommunfullmäktige 27 maj är inställt

kommunfullmäktige nämndsklubba

Kommunfullmäktige måndagen den 27 maj är inställt. Anledningen är att det är för få ärenden och att ingen av dessa har brådskande karaktär.

Dessa ärenden skjuts till nästa kommunfullmäktige, som äger rum måndagen den 17 juni kl 18.00.