Hörby salen

Kommunfullmäktige 30 mars

Hörbys kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 30 mars kl 18.00 i Hörby kommunhus, Ringsjövägen 4 i Hörby.

Sammanträdet är offentligt men vi ber eventuella besökare att visa hänsyn och inte närvara vid sjukdom.

Måndagen den 30 mars 2020, klockan 18.00

Följande ärenden kommer att behandlas:

 1. Upprop
 2. Val av justeringspersoner
 3. Sammanträdets kungörande
 4. Godkännande av föredragningslistan
 5. Information från kommunstyrelsens ordförande
 6. Deltagande på distans i nämnder, utskott och styrelser
 7. Svar på interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Cecilia Bladh in Zito (SD) angående Sverigedemokraternas och Moderaternas klargörande på Facebook
 8. Svar på interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Cecilia Bladh in Zito (SD) angående arbetsmiljön i kommunen
 9. Inkomna frågor
 10. Inkomna motioner
 11. Inkomna medborgarförslag
 12. Inkomna interpellationer
 13. Avsägelser
 14. Valärenden
 15. Meddelanden

Handlingarna finns tillgängliga på Hörby kommuns hemsida, Medborgarportalen, från och med 2020-03-20.

Johan Ohlin
Kommunfullmäktiges ordförande

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.