Kommunfullmäktige den 31 maj är inställt

Kommunfullmäktiges sammanträde den 31 maj är inställt, med anledning av att det inte finns några ärenden från kommunstyrelsen i maj som ska vidare till kommunfullmäktige.