Kraftsamlingen för Trygga Hörby fortsätter

Satsningen på att skapa ett tryggare Hörby fortsätter. Målet är att skapa en trygg och vänlig miljö och stämning i Hörbys centrum tillsammans med frivilliga krafter, polisen, skolan, kyrkan och föreningar. Alla eftermiddagar och kvällar finns kommunens fältare på plats i Hörby centrum för att prata med ungdomar och vara ett extra stöd vid behov. Hela sommaren satsas också resurser på att tillsammans med föreningar skapa ett fullmatat program med aktiviteter och evenemang för ungdomar. Extra medel har också avsatts för att skapa sommarpraktik för Hörbyungdomar.

– Vi sätter in stora extra resurser för att vår personal ska vara på plats alla eftermiddagar och kvällar där våra unga samlas. Bara att de är där har en positiv inverkan. De känner de flesta av ungdomarna och vet när det är läge att agera, säger socialchef Eva Klang-Vänerklint.

Ambitiöst projekt med Fryshuset

Dessutom har ett ambitiöst mentorsprojekt tillsammans med Fryshuset i Malmö har dragit i gång i dagarna, för att hitta ungdomar i riskzonen och sätta in åtgärder där de gör mest nytta. Två unga som bedöms ha extra stort behov har valts ut och ska genom mentorer och utbildning få stöd att skapa sig en framtid, och även bli förebilder och jobba direkt med andra utsatta ungdomar i utanförskap.

Tidigare i år beslutade kommunstyrelsen att avsätta 650 000 kronor för att genomföra projektet. Målet är att tidigt fånga upp ungdomar som riskera att dras in i grupper som på olika sätt förespråkar en destruktiv livsstil. Erfarenhet och forskning visar att risken är överhängande att dessa unga hamnar i kriminalitet.

– Vi ser att det finns en växande grupp ungdomar i Hörby som vi behöver fånga upp och stötta till att ta tag i sina liv och skapa sig en meningsfull framtid. Utanförskap och kriminalitet innebär stora kostnader både för individen själv och för samhället i stort. Dessutom leder det till stort lidande för eventuella brottsoffer, säger Eva Klang Vänerklint.

Får hjälp till förändring

Projektet med Fryshuset Malmö har två parallella spår. Först sker en kartläggning av de ungas situation i Hörby. Fryshusets representanter rör sig redan nu i Hörby centrum, pratar med ungdomarna lyssnar till hur de upplever Hörby och vad de önskar i framtiden. De pratar också med föreningar och företagare samt kommunens personal. Utifrån Fryshusets analys skapas ett hållbar och långsiktig arbete för ett Hörby där våra unga känner sig hemma och kan utvecklas.

Det andra spåret innebär att två ungdomar valts ut som bedöms ha extra stort behov av hjälp att förändra sina liv. Intensiva åtgärder sätts in för att hjälpa dem.

– Fryshusets personal har själva erfarenhet av att leva i utanförskap och har fått hjälp att ändra på det. Det ger dem unika möjligheter att nå fram till ungdomarna. Målet är att de i sin tur själva ska bli brobyggare och framtiden kunna hjälpa andra ungdomar, säger Eva Klang Vänerklint.

Trygghetsskapande arbetet fortsätter

Det är kommunens Trygghetsråd, som jobbar på uppdrag av kommunstyrelsen, som tillsammans med polisen och räddningschefen har det övergripande ansvaret för ett sammanhållet Hörby.

– Det förebyggande och trygghetsskapande arbetet löper på och har så gjort under hela året. Bland annat har nya medborgarlöfte tagits och vi jobbar vidare med att skapa dialoger med våra medborgare, säger kommunstyrelsens ordförande Susanne Meijer (S).