Kultur- och fritidsaktiviteter anpassas över jul

Den 18 december skärptes de nationella råden inför julhelgen. Verksamheter inom Kultur- och fritidsförvaltningen har därför gjort nedanstående anpassningar.

Aktivitetshuset

Hörby kommun har beslutat att bedriva Aktivitetshusets verksamhet på andra arenor än inomhus.

Fram till den 10 januari erbjuds aktiviteter anpassade efter de senaste restriktionerna. Information om aktiviteterna publiceras i kommunens evenemangskalender samt på aktivitetshusets ytor i sociala media.

Biblioteket

Hörby kommun har beslutat att biblioteket tills vidare ska vara stängt för fysiska besök. Det gäller även för funktionen Meröppet, tidningsrummet samt bokbussen. Antalet möjliga omlån har samtidigt höjts.

Du kan läsa mer om anpassningarna på SNOKA-bibliotekens hemsida. Exempelvis om vad som gäller för att reservera eller lämna böcker.

Idrottslokaler och föreningsverksamhet

Kommunens idrottslokaler är stängda för bokning. Det gäller såväl för föreningsidrott som privatpersoner och oberoende ålder. Beslutet gäller i första hand fram till 10 januari, men kan förlängas. Bokningar som gjorts mellan 21/12 till 10/1 kommer att tas bort.

Träna utomhus

Beslutet gäller endast inomhuslokaler. Vi hänvisar er som berörs att ställa om till att träna utomhus (gäller födda 2005 och senare). Även utomhus gäller det att ta till åtgärder för att skapa en så smittskyddssäker miljö som möjligt.

I Karnas Backe finns både löpspår och utegym. Vill du använda dig av kommunens konstgräsplaner går det också bra. Dock är omklädningsrummen låsta.

Konstgräsplanerna bokas genom Kultur- och fritidsförvaltningen. Vill ni träna löpning på Hörby IP:s löparbanor går även det bra.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.