Låga grundvattennivåer för små magasin

Vattenglas med Hörbyån i bakgrunden.

De låga nivåerna kan påverka fastighetsägare med egen brunn i bland annat södra Sverige.

Just nu är grundvattennivåerna i små magasin under det normala i halva landet. Fastighetsägare med liten dricksvattenanläggning för privat bruk, bland annat egen brunn, är själv ansvariga för att vattnet räcker och att det håller rätt kvalitet för att dricka.

– De som har egen brunn i södra, mellersta och nordöstra delarna av landet har särskild anledning att följa grundvattennivåerna nu och anpassa användningen efter läge så att man inte står utan vatten i sommar, säger Pär Aleljung, beredskapshandläggare på Livsmedelsverket, i ett pressmeddelande.

Använd vattnet smart

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och oavsett om man har egen brunn eller inte så finns alltid anledning att använda dricksvatten smart. På Gotland infördes bevattningsförbud redan i april och på flera håll i landet uppmanar kommuner till sparsam vattenanvändning. Det regn som kommer är smart att samla i regntunnor för att använda till bevattning av växter. Fler tips finns på Livsmedelsverkets webbplats.