Lågehallarna

Lågehallarna vecka 14-18

Gång och cykelvägen på banvallen kommer av säkerhetsskäl att fortsatt vara avstängd, preliminärt till 15 april. Sträckningen är nu parkeringen vid badet – runt BEF Lågehall – mot vattenverket ut på banvallen.

Det finns en större portöppning i den östra gaveln på den nya hallen ut mot parkeringen. Den kommer nu att utnyttjas i större grad för materialtransporter till bygget.

Utvändiga markarbeten kommer att starta i april.

Kommande arbete

Vecka 14-15

 • Flertalet lastbilsleveranser till bygget
 • Flytspackling skall utföras från uppställd pumpbil
 • Kompletterande smidesarbeten inne i hallen
 • Komplettering av takarbeten
 • Invändiga installationsarbeten kommer att fortgå kontinuerligt
 • Arbeten med ytterväggar på Nya hallen
 • Montage av glasparti på mellandelen
 • Arbeten med Miljöhus vid grusplanen (ligger delvis nere)
 • Fasadarbeten på den befintliga hallen, liftar används utanför staket.
 • Arbeten med invändig stomkomplettering och invändiga ytskikt.

Vecka 15-16

 • Flertalet lastbilsleveranser till bygget
 • Flytspackling utförs från uppställd pumpbil
 • Fortsatt arbete med ytterväggar
 • Taktäckning förbindelsegång samt komplettering
 • Plåtarbeten på fasader och förbindelsegången mot öster
 • Invändiga smidesarbeten i hallen
 • Fasadväggar hall och mellandel
 • Fasadarbeten Lågehall 1, Observera: Liftar kommer att finnas utanför byggstaketet.
 • Invändiga installationsarbeten fortsätter
 • Arbeten med Miljöhuset (ligger delvis nere)
 • Arbeten med invändiga stomkomplettering och invändiga ytskikt.
 • Rivning av fasadställning
 • Montage av aluminiumpartier
 • Uppstart markarbeten runt Nya hallen och mellandelen

Vecka 17-18

 • Flertalet lastbilsleveranser till bygget
 • Markarbete runt hallen
 • Flytspackling mellandelen utförs från uppställd pumpbil
 • Komplettering smidesarbeten inne i hallen
 • Invändiga installationsarbeten kommer att fortgå hela tiden framöver
 • Arbeten med ytterväggar på Nya hallen samt mellandel och förbindelsegång åt öster
 • Arbeten med Miljöhus vid grusplanen (ligger delvis nere)
 • Fasadarbeten Lågehall 1, Observera: Liftar kommer användas finnas utanför byggstaketet.
 • Arbeten med invändig stomkomplettering och invändiga ytskikt.
 • Rivning av fasadställning

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.