Lågehallarna vecka 14-18

Gång och cykelvägen på banvallen kommer av säkerhetsskäl att fortsatt vara avstängd, preliminärt till 15 april. Sträckningen är nu parkeringen vid badet – runt BEF Lågehall – mot vattenverket ut på banvallen. Det finns en större portöppning i den östra gaveln på den nya hallen ut mot parkeringen. Den kommer nu att utnyttjas i större grad för materialtransporter till bygget. Utvändiga markarbeten kommer att starta i april.

Kommande arbete

Vecka 14-15

 • Flertalet lastbilsleveranser till bygget
 • Flytspackling skall utföras från uppställd pumpbil
 • Kompletterande smidesarbeten inne i hallen
 • Komplettering av takarbeten
 • Invändiga installationsarbeten kommer att fortgå kontinuerligt
 • Arbeten med ytterväggar på Nya hallen
 • Montage av glasparti på mellandelen
 • Arbeten med Miljöhus vid grusplanen (ligger delvis nere)
 • Fasadarbeten på den befintliga hallen, liftar används utanför staket.
 • Arbeten med invändig stomkomplettering och invändiga ytskikt.

Vecka 15-16

 • Flertalet lastbilsleveranser till bygget
 • Flytspackling utförs från uppställd pumpbil
 • Fortsatt arbete med ytterväggar
 • Taktäckning förbindelsegång samt komplettering
 • Plåtarbeten på fasader och förbindelsegången mot öster
 • Invändiga smidesarbeten i hallen
 • Fasadväggar hall och mellandel
 • Fasadarbeten Lågehall 1, Observera: Liftar kommer att finnas utanför byggstaketet.
 • Invändiga installationsarbeten fortsätter
 • Arbeten med Miljöhuset (ligger delvis nere)
 • Arbeten med invändiga stomkomplettering och invändiga ytskikt.
 • Rivning av fasadställning
 • Montage av aluminiumpartier
 • Uppstart markarbeten runt Nya hallen och mellandelen

Vecka 17-18

 • Flertalet lastbilsleveranser till bygget
 • Markarbete runt hallen
 • Flytspackling mellandelen utförs från uppställd pumpbil
 • Komplettering smidesarbeten inne i hallen
 • Invändiga installationsarbeten kommer att fortgå hela tiden framöver
 • Arbeten med ytterväggar på Nya hallen samt mellandel och förbindelsegång åt öster
 • Arbeten med Miljöhus vid grusplanen (ligger delvis nere)
 • Fasadarbeten Lågehall 1, Observera: Liftar kommer användas finnas utanför byggstaketet.
 • Arbeten med invändig stomkomplettering och invändiga ytskikt.
 • Rivning av fasadställning