Lågehallarna vecka 22-28

Gång- och cykelvägen på banvallen är ett separat projekt, som handlar om omläggning av vattenledningar i stråket. Hörby kommun har beslutat att fullständig återställning och asfaltering av mark skulle samordnas med Lågehallsprojektet och de markåtgärder som görs där. Arbetet kommer att färdigställas preliminärt till mitten juli.

Det finns en större portöppning i den östra gaveln på den nya hallen ut mot parkeringen. Den kommer nu att utnyttjas i högre grad för materialtransporter till bygget.

 • Veckorna framöver kommer det att arbetas övertid – fram till ca kl 20 med invändiga arbeten. Arbete med invändiga arbeten kommer att pågå de röda dagarna 30 maj och 6 juni. Arbetsplatsen kommer att vara öppen under hela juli för färdigställande arbete, med målet att hålla sluttiden.

Kommande arbete

Vecka 22-23

 • Flertalet lastbilsleveranser till bygget.
 • Vecka 23 startar demontering av de tillfälliga omklädnadsbodarna vid gamla hallen
 • Flytspackling av mellandelen ska utföras från uppställd pumpbil
 • Akustik-undertaksarbeten i mellandelen
 • Start av montage av ridåvägg i nya hallen
 • Start rivning – avväxling av nya öppningar mellan hallarna
 • Invändiga installationsarbeten kommer att fortgå hela tiden framöver
 • Arbeten med ytterväggar på mellandel och förbindelsegång åt öster.
 • Arbeten med Miljöhus vid grusplanen (ligger delvis nere)
 • Fasadarbeten på den befintliga hallen
 • Arbeten med invändig stomkomplettering samt ytskiktsarbete
 • Komplettering- rivning fasadställning
 • Preliminär start av utvändiga markarbeten runt hallarna v 23

Vecka 24-25 pågående arbete

 • Flertalet stora lastbilsleveranser till bygget
 • Fortsatt markarbeten runt hallarna.
 • Uppstart av golvarbeten i nya hallen
 • Akustik – Undertaksarbeten i mellandelen.
 • Plåtarbeten på fasader och förbindelsegång mot öster
 • Glasning av utv. partier förbindelsegång och mellandelen
 • Håltagning för inv. glaspartier mellan hallarna.
 • Fasadväggar hall och mellandel samt fasadarbete på befintliga hallen
 • Invändiga installationsarbeten fortsätter
 • Arbeten med Miljöhuset (ligger delvis nere)
 • Arbeten med invändig stomkomplettering samt ytskiktsarbete

Vecka 26-27

 • Flertalet stora lastbilsleveranser till bygget.
 • Markarbeten runt hallen
 • Golvarbeten i nya hallen
 • Akustik-Undertaksarbeten i mellandelen.
 • Inredningsarbeten
 • Arbeten med ytterväggar förbindelsegång åt öster.
 • Arbeten med Miljöhus vid grusplanen (ligger delvis nere)
 • Fasadarbeten på den befintliga hallen
 • Arbeten med invändig stomkomplettering, montage av stålpartier samt ytskiktsarbete