Lågehallarna

Lågehallarna vecka 28-31

Gång och cykelvägen på banvallen är nu färdig och öppen för allmänheten.

Målsättningen är att projektet skall vara klart första veckan i september 2019. I dagsläget ligger vi ca 1 vecka efter tidplanen.

Det finns en större portöppning i den östra gaveln på den nya hallen ut mot parkeringen. Den kommer nu att utnyttjas i större grad för materialtransporter till bygget.

Veckorna framöver kommer det att arbetas övertid fram till ca 20.00 med invändiga arbeten. Arbeten kommer även att pågå helgerna v 28-29.
Arbetsplatsen kommer att vara igång under hela juli för färdigställandearbeten. Allt för att hålla tidsplanen!

Kommande arbete

Vecka 28-29

 • Flertalet stora lastbilsleveranser till bygget
 • Fortsatt markarbeten runt hallarna
 • Golvarbeten i nya hallen
 • Akustik – Undertaksarbeten i mellandelen
 • Plåtarbeten på fasader och förbindelsegång mot öster
 • Fasadarbeten på den befintliga hallen
 • Kompletteringsarbeten inom den äldre hallen
 • Invändiga installationsarbeten fortsätter
 • Arbeten med Miljöhuset (ligger delvis nere)
 • Arbeten med invändig stomkomplettering
 • Invändiga ytskiktsarbeten

Vecka 30-31

 • Flertalet stora lastbilsleveranser till bygget
 • Markarbeten runt hallen
 • Golvarbeten i nya hallen
 • Eventuell leverans och montage av läktare
 • Akustik – Undertaksarbeten i mellandelen
 • Invändiga installationsarbeten kommer att fortgå hela tiden framöver
 • Inredningsarbeten
 • Arbeten med Miljöhus vid grusplanen (ligger delvis nere)
 • Arbeten med invändig stomkomplettering
 • Invändiga ytskiktsarbeten

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.