Lågehallarna vecka 28-31

Gång och cykelvägen på banvallen är nu färdig och öppen för allmänheten.

Målsättningen är att projektet skall vara klart första veckan i september 2019. I dagsläget ligger vi ca 1 vecka efter tidplanen.

Det finns en större portöppning i den östra gaveln på den nya hallen ut mot parkeringen. Den kommer nu att utnyttjas i större grad för materialtransporter till bygget.

Veckorna framöver kommer det att arbetas övertid fram till ca 20.00 med invändiga arbeten. Arbeten kommer även att pågå helgerna v 28-29.
Arbetsplatsen kommer att vara igång under hela juli för färdigställandearbeten. Allt för att hålla tidsplanen!

Kommande arbete

Vecka 28-29

 • Flertalet stora lastbilsleveranser till bygget
 • Fortsatt markarbeten runt hallarna
 • Golvarbeten i nya hallen
 • Akustik – Undertaksarbeten i mellandelen
 • Plåtarbeten på fasader och förbindelsegång mot öster
 • Fasadarbeten på den befintliga hallen
 • Kompletteringsarbeten inom den äldre hallen
 • Invändiga installationsarbeten fortsätter
 • Arbeten med Miljöhuset (ligger delvis nere)
 • Arbeten med invändig stomkomplettering
 • Invändiga ytskiktsarbeten

Vecka 30-31

 • Flertalet stora lastbilsleveranser till bygget
 • Markarbeten runt hallen
 • Golvarbeten i nya hallen
 • Eventuell leverans och montage av läktare
 • Akustik – Undertaksarbeten i mellandelen
 • Invändiga installationsarbeten kommer att fortgå hela tiden framöver
 • Inredningsarbeten
 • Arbeten med Miljöhus vid grusplanen (ligger delvis nere)
 • Arbeten med invändig stomkomplettering
 • Invändiga ytskiktsarbeten