Lågehallarna

Lågehallarna vecka 31-36

Målsättningen är att projektet skall vara klart första veckan i september 2019. I dagsläget ligger vi cirka en vecka efter tidsplanen.

 • Gång- och cykelvägen på banvallen är nu färdig och öppen för allmänheten.
 • Det finns en större portöppning i den östra gaveln på den nya hallen ut mot parkeringen. Den kommer nu att utnyttjas i större grad för materialtransporter till bygget.
 • Veckorna framöver kommer det att arbetas övertid, fram till ca kl. 20 med invändiga arbeten. Invändiga arbeten kommer även preliminärt att pågå helgerna vecka 31-35 för att hålla sluttiden.
 • Arbeten med konstgräsplanen väster om hallen kommer att pågå vecka 32 till och med preliminärt vecka 39.

Kommande arbete

Vecka 31 – 32 pågående arbete

 • Flertalet stora lastbilsleveranser till bygget
 • Markarbeten runt hallen mestadels mot badet och parkeringen
 • Vecka 32 blir det asfalt på gång- och cykelväg öster hallarna mot parkeringen
 • Markarbeten med konstgräsplanen väster om hallen
 • Leverans och montage av mobil läktare till nya hallen
 • Akustik-/undertaksarbeten i mellandelen
 • Invändiga installationsarbeten kommer att fortgå
 • Inrednings- och ytskiktsarbeten
 • Arbeten med miljöhus vid grusplanen (ligger delvis nere)
 • Fasadarbeten på den äldre hallen (ligger nere)
 • Kompletteringsarbeten inom den äldre hallen
 • Slutprovningar och tester

Vecka 33 – 34

 • Flertalet stora lastbilsleveranser till bygget
 • Markarbeten runt hallen mestadels mot badet och parkeringen
 • Markarbeten med konstgräsplanen väster om hallen
 • Leverans och montage av mobilläktare till nya hallen
 • Montage av ridåvägg i nya hallen
 • Akustik-/undertaksarbeten i mellandelen
 • Invändiga installationsarbeten fortgå hela tiden framöver
 • Inrednings- och ytskiktsarbeten
 • Arbeten med miljöhus vid grusplanen
 • Fasadarbeten på den äldre hallen
 • Kompletteringsarbeten inom den äldre hallen
 • Slutprovningar och tester

Vecka 35 – 36

 • Flertalet stora lastbilsleveranser till bygget
 • Markarbeten runt hallen mestadels mot badet och parkeringen
 • Markarbeten med konstgräsplanen väster om hallen
 • Montage av utrustning till nya hallen
 • Akustik- och undertaksarbeten i mellandelen
 • Invändiga installationsarbeten kommer att fortgå hela tiden
 • Inrednings- och ytskiktsarbeten
 • Arbeten med miljöhus vid grusplanen
 • Fasadarbeten på den äldre hallen
 • Kompletteringsarbeten inom den äldre hallen
 • Slutprovningar och tester
 • Besiktningar

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.