Lågehallarna vecka 31-36

Målsättningen är att projektet skall vara klart första veckan i september 2019. I dagsläget ligger vi cirka en vecka efter tidsplanen.

 • Gång- och cykelvägen på banvallen är nu färdig och öppen för allmänheten.
 • Det finns en större portöppning i den östra gaveln på den nya hallen ut mot parkeringen. Den kommer nu att utnyttjas i större grad för materialtransporter till bygget.
 • Veckorna framöver kommer det att arbetas övertid, fram till ca kl. 20 med invändiga arbeten. Invändiga arbeten kommer även preliminärt att pågå helgerna vecka 31-35 för att hålla sluttiden.
 • Arbeten med konstgräsplanen väster om hallen kommer att pågå vecka 32 till och med preliminärt vecka 39.

Kommande arbete

Vecka 31 – 32 pågående arbete

 • Flertalet stora lastbilsleveranser till bygget
 • Markarbeten runt hallen mestadels mot badet och parkeringen
 • Vecka 32 blir det asfalt på gång- och cykelväg öster hallarna mot parkeringen
 • Markarbeten med konstgräsplanen väster om hallen
 • Leverans och montage av mobil läktare till nya hallen
 • Akustik-/undertaksarbeten i mellandelen
 • Invändiga installationsarbeten kommer att fortgå
 • Inrednings- och ytskiktsarbeten
 • Arbeten med miljöhus vid grusplanen (ligger delvis nere)
 • Fasadarbeten på den äldre hallen (ligger nere)
 • Kompletteringsarbeten inom den äldre hallen
 • Slutprovningar och tester

Vecka 33 – 34

 • Flertalet stora lastbilsleveranser till bygget
 • Markarbeten runt hallen mestadels mot badet och parkeringen
 • Markarbeten med konstgräsplanen väster om hallen
 • Leverans och montage av mobilläktare till nya hallen
 • Montage av ridåvägg i nya hallen
 • Akustik-/undertaksarbeten i mellandelen
 • Invändiga installationsarbeten fortgå hela tiden framöver
 • Inrednings- och ytskiktsarbeten
 • Arbeten med miljöhus vid grusplanen
 • Fasadarbeten på den äldre hallen
 • Kompletteringsarbeten inom den äldre hallen
 • Slutprovningar och tester

Vecka 35 – 36

 • Flertalet stora lastbilsleveranser till bygget
 • Markarbeten runt hallen mestadels mot badet och parkeringen
 • Markarbeten med konstgräsplanen väster om hallen
 • Montage av utrustning till nya hallen
 • Akustik- och undertaksarbeten i mellandelen
 • Invändiga installationsarbeten kommer att fortgå hela tiden
 • Inrednings- och ytskiktsarbeten
 • Arbeten med miljöhus vid grusplanen
 • Fasadarbeten på den äldre hallen
 • Kompletteringsarbeten inom den äldre hallen
 • Slutprovningar och tester
 • Besiktningar