Lågehallarna

Lågehallarna vecka 35-40

Ja, nu är vi nära! Målsättningen är att projektet skall vara klart första veckan i september 2019.

 • Slutbesiktningen av projektet skall avslutas 9 september.
 • Det finns en större portöppning i den östra gaveln på den nya hallen ut mot parkeringen. Den kommer nu att utnyttjas i större grad för material intransporter till bygget.
 • Obs! Veckorna framöver kommer det att arbetas övertid, fram till ca kl. 20 med invändiga arbeten. Arbeten kommer även preliminärt att pågå helgerna vecka 35-36 med invändiga arbeten. Allt för att hålla sluttiden.
 • I dagsläget planerar vi för att bodetableringen ska stå kvar till runt 1 oktober.
 • Arbeten med konstgräsplanen väster om hallen kommer att pågå vecka 32 till och med preliminärt vecka 39.

Vecka 35 – 36 pågående arbeten

 • Flertalet stora lastbilsleveranser till bygget.
 • Markarbeten runt hallen mestadels mot badet och parkeringen.
 • Kompletterande markarbeten på hela parkeringsytan öster om hallarna
 • Markarbeten med konstgräsplanen väster om hallen
 • Montage av utrustning i nya hallen
 • Akustik – undertaksarbeten i mellandelen.
 • Invändiga installationsarbeten kommer att fortgå hela tiden framöver
 • Inrednings och ytskiktsarbeten
 • Arbeten med miljöhus vid grusplanen
 • Fasadarbeten på den äldre hallen
 • Kompletteringsarbeten inom den äldre hallen
 • Slutprovningar och tester
 • Besiktningar och besiktningsarbeten

Vecka 37 – 38 pågående arbeten

 • Kompletterande markarbeten runt hallen och på parkeringen.
 • Markarbeten med konstgräsplanen väster om hallen
 • Invändiga programmeringar och installationsarbeten.
 • Kommunens inredningsarbeten
 • Fasadarbeten på den äldre hallen
 • Kompletteringsarbeten inom båda hallarna
 • Slutprovningar och tester
 • Besiktningar och besiktningsarbeten
 • Invigning av projektet

Vecka 39 – 40 pågående arbeten:

 • Kompletterande markarbeten runt hallen och på parkeringen.
 • Markarbeten med konstgräsplanen väster om hallen
 • Eventuella tilläggsarbeten
 • Besiktningsarbeten
 • Eventuell avetablering av arbetsplatsen

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.