Lågehallarna

Lågehallarna vecka 42-47

Byggandet av nya gemensamhetsytor och arenahall fortsätter. Renoveringen av Lågehall 1 är redan klar och kunde börja användas av föreningar i september. Hela byggprojektet är planerat att vara slutfört i september 2019.

Vi vill särskilt informera om utökade gatuavstängningar och arbetstider den närmaste tiden:

 • Gång och cykelvägen norr om hallen kommer av säkerhetsskäl att vara avstängd året ut. Det gäller sträckningen från vattenverket fram till badet. Anledningen till det är att vi monterar ca 12 m höga väggar, vilket är ett riskfyllt arbetsmoment.
 • Från och med vecka 44, så kommer det att utföras stomarbete efter ordinarie arbetstid. Det gäller måndag – torsdag fram till klockan 18 till och med vecka 49. Arbetet medför stora och tunga lastbilsleveranser till arbetsplatsen, några nattetid. Transporternas infart ligger mot grusplanen väster om Lågehallarna. Lossning och kranplacering kommer i största möjliga mån att göras mot västra sidan.

Kommande arbete

Vecka 42-43, 15 oktober – 28 oktober

 • Lastbilsleveranser till bygget. Fredag 26 oktober sker stora leveranser till ytterväggsmontaget
 • Markarbeten
 • Betongarbeten med bottenplattan samt smidesarbete med stomme till arenahall och gemensamhetsytor
 • Installationsarbeten

Vecka 44-45, 29 oktober – 9 november

 • Fortsatta lastbilsleveranser till bygget, även nattleveranser
 • 29 oktober påbörjas montage av 12 m höga ytterväggar till hallen
 • Betongprefab-montage OBS! Måndag – torsdag pågår arbete fram till kl 18
 • På grund av arenahallens stora area kommer montage att ske både från Parkering öster och grusplan väster. Det innebär en utökning av NCC:s arbetsplatsetablering
 • Smides-, mark- och betongarbeten
 • Uppstart av fasadrenovering av befintliga Lågehall 1

Vecka 46-47, 12 november -25 november

 • Fortsatt stora lastbilsleveranser till bygget
 • Fortsatt betongprefab-montage. Arbetsplatsen utökas med 1-2 stycken byggkranar
 • Fortsatt smidesmontage samt leverans av takbalkar till arenahallen
 • Mark- och betongaarbeten
 • Fortsatt fasadrenovering av befintliga Lågehall 1

Projektledningens målsättning är att få hallen vädertät till nyår.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.