Lågehallarna

Lågehallarna vecka 47-52

Observera att det för närvarande genomförs ökade gatuavstängningar samt utökade arbetstider.
Gång- och cykelvägen norr om hallen kommer av säkerhetsskäl att fortsatt vara avstängd. Det gäller sträckningen från vattenverket fram till och med badet.

Stomarbetet fortsätter pågå utöver ordinarie arbetstid. Det gäller måndag-torsdag fram till klockan 18.00.
Från och med den 19 november kommer ett flertal stora lastbilsleveranser med smidestakstolar till arbetsplatsen. Transporterna har infart mot grusplanen väster om Lågehallarna. Lossning samt kranplacering kommer i största möjliga mån att etableras i väst.

Planerat arbete

Vecka 47-48. 19 november – 2 december

 • Flertalet lastbilsleveranser till bygget. Långa smidestakstolar kommer att levereras
 • Markarbeten och uppstart av ingrävning av ny elservis från Byggmästaregatan
 • Betongarbeten och prefabmontage till mellandelen
 • Smidesarbeten med stomme till mellandelen och ihopsättning av stora takstolar
 • Installationsarbeten kommer att fortgå löpande framöver
 • Ställningsmontage runt halldelen
 • Arbeten med Miljöhus vid grusplanen
 • Fasadarbeten på den befintliga hallen

Vecka 49-50, 3 -15 december

 • Start av stort takstolsmontage på den nya hallen. Det sker även från parkeringsplatsen
 • Fortsatt stora lastbilsleveranser till bygget (även vissa kvällar-natt och till parkeringsplatsen)
 • Visst montage kommer att ske från parkeringsplatsen till badet. Då utökas etableringen närmast NCC-kontoret med två parkeringsplatser och lagringsyta.
 • Vissa in- och uttransporter görs via porten på hallen. Det påverkar parkeringsplats närmast badet.
 • Efter takstolsmontage vid nya hallen kommer takelement, 2,4×13 m, att monteras
 • Smidesarbeten, montage av takstolar mellandelen. Därefter montage av takplåt.
 • Markarbeten
 • Arbeten med Miljöhus vid grusplanen
 • Fasadarbeten på den befintliga hallen.

Vecka 51-52, 17- 29 december

 • Fortsatt stora lastbilsleveranser till bygget
 • Avslut av takelementmontage på nya hallen
 • Taktäckning båda hallarna
 • Montage av takplåt – takkompletteringar mellandelen
 • Smidesarbeten med ny förbindelsegång på östra sidan
 • Fasadväggar för hall och mellandel
 • Mark- och betongarbeten
 • Fasadarbeten vid Lågehall 1

Projektledningens målsättning är att få hallen vädertät till nyår.

Öppettider för arbetsplatsen under jul-nyår kommer att meddelas senare.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.