Lågehallarna

Lågehallarna vecka 51-4

Här kan du läsa om det planerade arbetet vid Lågehallarna vecka 51, 2018 – vecka 4, 2019.

 • Gång och cykelvägen på banvallen kommer av säkerhetsskäl att fortsätta vara avstängd, preliminärt till 15 april. Det gäller sträckningen från vattenverket fram till och med badet – det vill säga förbi arbetsplatsen.
 • Sträckningen är nu parkeringen vid badet – runt BEF Lågehall – mot vattenverket ut på banvallen. (Återställning provisoriskt när väderleken tillåter anläggningsarbete.)
 • Kranen kommer att avetableras före jul, men kommer åter efter ledigheterna.
 • Kommunen drar ny el-service till hallen, därav utförs arbeten vid parkeringen.

Vecka 51

 • Lastbilsleveranser till bygget
 • Kompletterande smidesarbeten
 • Montage av takplåt mellandelen. Smällande ljud förekommer!
 • Kompletterande takarbeten med montage av rökluckor
 • Installationsarbeten kommer framöver att fortgå löpande
 • Arbeten med ytterväggar på Nya hallen
 • Arbeten med Miljöhus vid grusplanen
 • Fasadarbeten på den befintliga hallen

Vecka 52 – Julvecka

 • Arbetsplatsen kommer att hålla stängt
 • Kan bli aktuellt med säkerhetsarbeten och eventuell drift av nödvändiga installationer

Vecka 1-2

 • Fortsatt stora lastbilsleveranser till bygget
 • Fortsatt arbete med ytterväggar på nya hallen
 • Taktäckning mellandelen
 • Plåtarbeten
 • Smidesarbeten med ny förbindelsegång östra sidan
 • Fasadväggar hall och mellandel
 • Fasadarbeten vid Lågehall 1
 • Installationsarbeten
 • Arbeten med Miljöhuset

Vecka 3-4

 • Fortsatt stora lastbilsleveranser till bygget
 • Fortsatt arbete med ytterväggar på nya hallen
 • Taktäckning mellandelen, balkong
 • Plåtarbeten
 • Smidesarbeten med ny förbindelsegång östra sidan
 • Fasadväggar hall och mellandel
 • Fasadarbeten Lågehall 1
 • Installationsarbeten
 • Arbeten med Miljöhuset

Projektledningens målsättning är att få hallen i stort sett vädertät till nyår.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.